O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń/Luty (1/2) 2007             cały numerSłowo wstępne

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

 

 

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

Wigilijne spotkanie Oddziału Łódzkiego - Anna Grabiszewska

Siedemdziesięciolecie Oddziału Lubelskiego - Teodor Pyszniak

Uroczyste zebranie Koła SEP Seniorów w Gorzowie Wielkopolskim - Jerzy Szmyt

 

Centralne sekcje i komitety naukowo-techniczne SEP

SEP współorganizatorem europejskiej konferencji ICOLIM ‘2008 
        poświęconej pracom pod napięciem - Bogumił Dudek

Konferencje, seminaria, wystawy, targi

Konferencja „70 lat trakcji elektrycznej w PKP - osiągnięcia i perspektywy” 
        - Jan Pabiańczyk

III Ogólnopolska Konferencja „Elektroenergetykana terenach wiejskich”

III Konferencja „Inżynieria elektryczna w budownictwie”

IX Sympozjum „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne,
       telekomunikacyjne i informatyczne” Instalacje elektryczne i automatyka 
       w obiektach budowlanych - Ryszard Niewiedział

Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX oraz Targi Odnawialnych 
         Źródeł Energii ENEX - Nowa Energia

Krajowa Konferencja SEP "Renesans energetyki jądrowej - REJ 2007"

Renesans energetyki jądrowej - świat, Europa, Polska - Mirosław Duda

Główne spostrzeżenia i wnioski dotychczasowych konferencji
     naukowo-technicznych dotyczących energetyki jądrowej, organizowanych
     przez SEP we współpracy z Polskim Towarzystwem Nukleonicznym i innymi
     organizacjami - Tadeusz Wójcik, Roman Trechciński

Bezpieczeństwo jądrowe - Stefan Chwaszczewski

Energetyka jądrowa w Polsce. Synergia przemysłu węglowego 
     i energii jądrowej  - Ludwik Pieńkowski

OZE a energetyka jądrowa. Kryterium porównawcze - Roman Trechciński

Porównanie technologii wytwarzania energii elektrycznej 
     w Polsce - Krzysztof Musiał

Cykl torowy w energetyce jądrowej - Stefan Chwaszczewski 

  

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze