O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec (3) 2007             cały numerZamiast wstępu

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

 

 

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach
60 lat Oddziału Białostockiego SEP – TEK 
40 lat Koła Terenowego SEP przy RZE Busko Zdrój – Andrzej Wadowski 

Tradycyjne spotkania noworoczne w Oddziałach SEP:
Oddział Gliwicki SEP – TEK
Oddział Zagłębia Węglowego SEP – TEK
Oddział Skierniewicki SEP – Tadeusz Bednarek 
Oddział Krakowski SEP – TEK 
Ćwierć wieku Koła Seniorów przy Nowohuckim Oddziale SEP
   – Zygmunt Wdówka
Walne Zgromadzenie Oddziału Elektroniki, Informatyki, 
   Telekomunikacji SEP – TEK

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP
Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Pierwsza europejska  
      konferencja ICOLIM’1992 poświęcona pracom pod napięciem
      – Bogumił Dudek
Sekcja Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w 2006 r. – TEK

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi
Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX
X edycja konkursu „Z Elektryką przez świat” – IG

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci
Profesor Władysław Pełczewski (1917–2006) – Andrzej Boroń
Mgr inż. Sławomir Makowski (1929–2007) – Jerzy Słowikowski
Mgr inż. Roman Trechciński (1923–2007) – Tomasz E. Kołakowski 

Z kart historii
Jakie były początki elektrotechniki w Polsce? – Danuta Merska
Konferencje SEP zaplanowane na rok 2007

Artykuły naukowe i techniczne
Bezpieczeństwo elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
     – Witold Jabłoński
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji metalowych w sieciach
     średnich napięć – Piotr Liberski, Paweł Podolski, Henryk Kania

  

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze