O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer archiwalny
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  

 


 

Marzec (3) 2007
Warszawa, 3 marca 2007 roku

Szanowni,
Drodzy Czytelnicy!

      Oddajemy do waszych rąk kolejny, tym razem pojedynczy numer biuletynu organizacyjnego i naukowotechnicznego SEP Spektrum. Myślę, że w tym wydaniu miesięcznika każdy z Was znajdzie coś ciekawego dla siebie. Na pierwszych stronach jak zwykle informacje stowarzyszeniowe o pracach Zarządu Głównego SEP, wydarzeniach, jakie miały miejsce w kołach i oddziałach Stowarzyszenia oraz działalności Centralnych Sekcji i Komitetów. Zwracam uwagę na relację z odbytego w dniu 1 lutego br. w salach Muzeum Techniki w Warszawie spotkania Prezesa SEP z członkami honorowymi, przewodniczącymi centralnych komisji i komitetów, redaktorami naczelnymi czasopism, poświęconego dyskusji nad programem ramowym SEP na kadencję 2006-2010. Publikujemy także fragmenty Statutu SEP z zaznaczonymi zmianami dokonanymi na ostatnim Zjeździe SEP. Pełny tekst programu oraz ujednolicony tekst Statutu można znaleźć na głównej stronie internetowej Stowarzyszenia. Ramowy program SEP zostanie zamieszczony w kolejnym wydaniu miesięcznika SEP. Dalsze strony Spektrum zajmuje Dział „Konferencje, Seminaria, Konkursy, Wystawy, Targi” poświecony tym razem relacji z Targów ENEX oraz informacji o konkursie dla młodzieży szkół średnich „Z elektryką przez świat”. Uzupełnieniem działu jest zamieszczony w dalszej części numeru wykaz imprez zaplanowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich w roku 2007. Przy tej okazji zwracam uwagę na apel Członka Honorowego SEP kol. Zbigniewa Lubczyńskiego, wystosowany w imieniu kierowanej przez niego w bieżącej kadencji władz Stowarzyszenia Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami, o nadsyłanie informacji o wydarzeniach w poszczególnych środowiskach SEP. Z przyjemnością podpisuję się pod tym apelem. Spektrum powinno być – i nie wątpię, że będzie – źródłem informacji o ciekawych formach działalności stowarzyszeniowej.

      Za dwa lata Stowarzyszenie Elektryków Polskich obchodzić będzie jubileusz 90-lecia. Niebawem zostanie powołany Komitet Organizacyjny obchodów jubileuszowych. Nakreślony zostanie program uroczystości. Będzie to znakomita okazja do przypomnienia najważniejszych kart z pięknej historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Zapraszam do lektury działu „Z kart historii” redagowanego przez panią Danutę Merską, która w bieżącym numerze pisze o początkach elektrotechniki w Polsce. Historia elektryki to nie tylko ciekawe fakty i wydarzenia, ale to także, a może przede wszystkim, ludzie. W bieżącym numerze nie zabrakło niestety treści smutnych związanych ze wspomnieniami o zmarłych ostatnio kolegach: Władysławie Pełczewskim, Sławomirze Makowskim i Romanie Trechcińskim. Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci.

      Końcowe strony biuletynu zajmują artykuły naukowo-techniczne. Tym razem zamieszczamy dwa artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas konferencji „Elektroenergetyka na terenach wiejskich” odbytej w listopadzie ubiegłego roku w Nałęczowie, a objętej patronatem prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Witold Jabłoński z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej pisze o bezpieczeństwie elektrycznym w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, a zespół autorów z Politechniki Śląskiej o zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji metalowych w sieciach średnich napięć. Artykuły naukowo-techniczne publikowane w Spektrum są recenzowane, a ich skróty w języku polskim i angielskim zamieszczane na stronie internetowej czasopisma pod adresem www.spektrum.sep.com.pl.

      ZG SEP na posiedzeniu w dniu 1 marca 2007 roku powołał Radę Programową biuletynu. Mam zaszczyt przewodniczyć pracom tej Rady. Niebawem zwołane zostanie jej pierwsze posiedzenie. Zadaniem Rady będzie wspomożenie Redakcji w takim ukształtowaniu biuletynu, aby był on przydatny nie tylko członkom Stowarzyszenia Elektryków Polskich, ale także spełniał funkcję ważnego źródła informacji o SEP oraz dostarczał naszym członkom wspierającym, ludziom i instytucjom z naszego otoczenia wiedzy technicznej z szeroko rozumianej elektryki.

Prezes SEP
Jerzy Barglik

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze