O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Kwiecień/Maj (4-5) 2007             cały numerZamiast wstępu

 

 

 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Ramowy Program Działalności SEP w kadencji 2006 – 2010
Z działalności Centralnej Komisji Informatyzacji SEP – Janusz Jasiona 
Nowa kadencja Centralnej Komisji Historycznej ZG SEP rozpoczęta 
     – Danuta Merska

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Trzydziestolecie Oddziału Tarnobrzeskiego SEP – IG 

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Druga europejska konferencja
      ICOLIM’1994 poświęcona pracom pod napięciem – Bogumił Dudek
Sprawozdanie z działalności CK Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego 
      w kadencji 2002 – 2006 na tle przemian polskiego przemysłu
       elektrotechnicznego – Jerzy Słowikowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Dziewiąta edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
       zakończona – Zofia Miszewska

Orędzie dr. Hamadoun Touré, Sekretarza Generalnego
       Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) 
       z okazji Światowego Dnia
       Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 

Wystąpienie prof. Jerzego Barglika Prezesa Stowarzyszenia 
        Elektryków Polskich z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji 
        i Społeczeństwa  Informacyjnego 

Ramowy program obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa
       Informacyjnego 2007
Program VIII Konferencji Okrągłego Stołu – KOS 2007 – AMW

Sesja poświęcona problematyce Społeczeństwa 
         Informacyjnego w Polsce

Metoda rozpoznawania wzorców w obrazie graficznym – Grzegorz Bieszczad
Przegląd protokołów routingu stosowanych w mobilnych sieciach ad-hoc 
        – Przemysław Korzyński
Efektywnosć zabezpieczeń informacji w sieć WLAN – Kamil Adamczyk

VIII Konferencja Okrągłego Stołu – KOS 2007

Polska w drodze do SI – Nauka i Gospodarka, Państwo i Samorząd, 
        Grupy społeczne i Osoby – Andrzej Wilk

Konferencje SEP planowane w roku 2007

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze