O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Lipiec/Sierpień (7-8) 2007             cały numerZamiast wstępu

 

 

 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

XIV posiedzenie Rady Prezesów SEP – I.G.
Międzynarodowy Dzień Elektryki 2007 – I.G.

Rozmowy i dyskusje stowarzyszeniowe

Rozmowa Pana Jerzego Barglika, prezesa SEP z Panią Ewą Mańkiewicz-Cudny,
     redaktorem naczelnym Przeglądu Technicznego
Rozmowa Pana Ryszarda Kacperskiego z Panem Tomaszem Pieńkowskim,
     Przewodniczącym Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

30 lat Oddziału Gorzowskiego SEP – Jerzy Szmyt

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Czwarta europejska
konferencja ICOLIM’1998 poświęcona pracom pod napięciem
      – Bogumił Dudek

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Ogólnopolskie seminarium „Działanie automatyki elektroenergetycznej
      w warunkach awaryjnych systemu” – Krzysztof Woliński

Krajowa konferencja „Zamierzenia w zakresie zasilania aglomeracji
      warszawskiej w energię elektryczną” – Jarosław Minkowski

Ciepłownictwo jądrowe dla Warszawy – Jacek Baurski

Konferencja naukowo-techniczna „Sztuka oświetlania,
       elektroenergetyczne urządzenia rozdzielcze” – Jan Grzonkowski

Ochrona przeciwprzepięciowa sieci energetycznych za pomocą
       ograniczników przepięć – Ryszard Niewiedział

Konkurs im. prof. M. Pożaryskiego na najlepsze artykuły
        opublikowane w czasopismach SEP w 2006 r.

Oddział Krakowski SEP fundatorem nagród w konkursach prac dyplomowych

Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP w 2006 roku

EXPOPOWER 2007 – TEK 

Cykl seminariów poświęconych problemom nowego Prawa energetycznego – TEK

Prezentacja Biura Badań Jakości SEP – Janusz Okólski 

Artykuły naukowe i techniczne

System kształcenia zawodowego na tle zmian w gospodarowaniu
     zasobami ludzkimi w społeczeństwie informacyjnym
     – Zbigniew Lubczyński, Krzysztof Nowicki

Wpływ kosztów eksploatacji oraz cen nośników energii na rynkową
      wartość prywatyzowanych elektrociepłowni – Ryszard Bartnik 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze