O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Październik/Listopad (10-11) 2007          cały numer

 

XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
19 grudnia 2007 r. w Warszawie

 


Zamiast wstępu

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Kampania społeczna „Bezpieczny kontakt z elektrycznością”

 

Rozmowy i dyskusje stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa SEP z prof. Janem Felickim
      – Członkiem Honorowym SEP

Rozmowa Tomasza E. Kołakowskiego, członka Rady Programowej Spektrum
       z mgr. inż. Zbigniewem Makowskim – Członkiem Honorowym SEP

 

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Wycieczka Oddziału Poznańskiego SEP do Warszawy – Eugeniusz Bogacki

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP
      – Anna Grabiszewska

IX Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka
      – Tomasz Pieńkowski, Łukasz Kasprowicz, Krzysztof Pawłowski

Nowe Koło zakładowe w Oddziale Kieleckim SEP – Andrzej Wadowski

Pokaz oświetlenia ulicznego w Częstochowie – Zenon Panicz

 

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Piąta europejska konferencja
      ICOLIM’2000 poświęcona pracom pod napięciem – Bogumił Dudek

 

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XI Konferencja naukowo–techniczna SEP w Busku Zdroju 
      – Andrzej Wadowski

Konferencje organizowane przez Oddział Nowohucki SEP – Stefan Szyller

Jubileuszowe Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
      – Tomasz E. Kołakowski

„Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” – Krzysztof Woliński

XIV Konferencja Naukowo–Techniczna „Ameliówka 2007” „Współczesne
       problemy techniki świetlnej” – Ryszard Niewiedział

„Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach” – Jan Strzałka

100 lat minęło..., czyli Jubileusz 100-lecia powstania Energetyki Zawodowej 
       w Łodzi – Anna Grabiszewska

 

Z kart historii

Nikola Tesla – człowiek, wynalazca, wizjoner – Jerzy Fiett, Krzysztof Mangel

 

Artykuły naukowe i techniczne

SE 220/110 kV Łośnice – najnowocześniejsza stacja elektroenergetyczna
      w Krajowym Systemie Przesyłowym – Andrzej Cząstkiewicz

Ochrona transformatorów przed przepięciami i zwarciami
      – Katarzyna Strzałka-Gołuszka

Pojazdy elektryczne – Stefan Wójtowicz

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze