O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Grudzień 2007          cały numer

 


Działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich – stan obecny i zamierzenia. Informacja Prezesa SEP J. Barglika
XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP
Materiały dla Delegatów i Członków Honorowych
przygotowane przez Zarząd Główny SEP

Projekt Statutu SEP ze zmianami opracowanymi przez Komisję Statutową 
    i przyjęty przez Zarząd Główny – Andrzej Boroń 

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich – Projekt

Regulamin Zarządu Głównego SEP – Projekt

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SEP – Projekt

Regulamin Sądów Koleżeńskich SEP – Projekt

Regulamin obrad XXXIV NWZD SEP – Projekt

Propozycja składu osobowego Prezydium XXXIV NWZD i Komisji Zjazdowych 

Lista kandydatów do Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP 
       i informacje biograficzne kandydatów na Członka GSK 

Kilka uwag na marginesie oceny działalności ZG SEP – Tomasz E. Kołakowski

Rozmowy i dyskusje stowarzyszeniowe

Rozmowa dwóch Prezesów SEP, obecnego – Jerzego Barglika 
      z poprzednikiem – Stanisławem Bolkowskim

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP 

Program paneli dyskusyjnych oraz wnioski z dyskusji panelowej
      i dyskusji plenarnej przeprowadzonych w Zamościu
      podczas Rady Prezesów – Jerzy Szastałło

Fotoreportaż z wycieczka do Lwowa – foto. Franciszek Mosiński

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz Oddziału Konińskiego SEP

Uroczyste zebranie Koła SEP przy ZEORK z okazji Święta Niepodległości
     – Andrzej Wadowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Konferencja w Wilnie

Międzynarodowe seminarium w Brukseli – Łukasz Kasprowicz

X Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP „Zintegowane zarządzanie energią 
     w budynkach” – Ryszard Niewiedział 

Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji – SECON 2007
      – Stanisław Konatowski 

Seminarium na temat rozwoju energetyki światowej i Polski
      do roku 2030 – Henryk Gładyś

Konferencja „Techniki obrazowania struktur i czynności narządów człowieka 
     – Tadeusz Pałko

Artykuły naukowe i techniczne

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze