O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń-Luty 2008          cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP 

XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP 

XXI Zebranie Zarządu Głównego SEP 

Informacja o ukonstytuowaniu sie GSK SEP 

Uchwały XXXIV NWZD SEP 

Uchwały podjęte na XXI Zebraniu Zarządu Głównego SEP 

Przemysł elektrotechniczny tu i tam – Wiesław Seruga 


Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Spotkania świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków SEP 2007/2008 

Utworzono nowe Koło SEP – Stanisław Konatowski 


Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

50-lecie Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej
Jan Pabiańczyk 


Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Kopczyński Zbigniew (1911 – 2007) – Małgorzata Golicka-Jabłońska 


Artykuły naukowe i techniczne

Po co Polsce energetyka jądrowa – Zdzisław Celiński 

Kierunki rozwoju światowej energetyki jądrowej do 2030 roku
– Tadeusz Wójcik 

Oddziaływanie małych dawek promieniowania elektrowni jądrowej na otoczenie w czasie normalnej pracy – Ludwik Dobrzyński 

Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych w XXI wieku
– Andrzej Strupczewski

Przyczyny i skutki awarii w Czarnobylu – Andrzej Strupczewski

Gospodarka wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi reaktorów energetycznych – Stefan Chwaszczewski 

Zabezpieczenia materiału jądrowego elektrowni przed działaniem terrorystycznym – Krzysztof Rzymowski

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo jądrowe i kontrola państwowa w tym zakresie – Maciej JurkowskiI

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze