O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec-Kwiecień 2008          cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP 

VII Rada Prezesów

XXII zebranie ZG SEP

Czy powstanie Energetyczne Centrum Strategiczne SEP? – Andrzej Boroń

Kampania społeczna „Bezpieczna elektryczność”
Jolanta Arendarska, Cecylia Wojtowicz, Jan Fornal 

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

XVIII Opolskie Dni Elektryki – Ewa Glatman 

XI edycja konkursu „Z elektryką przez świat” 

Wspólne posiedzenie Koła Seniorów i Koła Terenowego

Oddziału Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji SEP w Warszawie 
– Jerzy Fiett, Krzysztof Mangel

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

Radiotechnika w SEP – Jan Janusz Pawłowicz 

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP – Bogumił Dudek

Siódma europejska konferencja ICOLIM’2004 

Ósma europejska konferencja ICOLIM’2006 

Normalizacja w Polsce – Tomasz Schweitzer 

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Targi ENEX 2008 

XXVIII Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2008 – Stanisław Konatowski 

Artykuły naukowe i techniczne

Sprzętowe wykrywanie krawędzi w obrazie termowizyjnym – Maciej Kaszyński

Bezstratna kompresja obrazu termowizyjnego z zastosowaniem układu programowalnego – Michał Krupiński 

Metody cyfrowego powiększania obrazu w obserwacyjnych kamerach termowizyjnych – Maria Maciejewska

Analiza mechanizmów bezpieczeństwa wlan – Piotr Gawor 

Analiza wykorzystania mechanizmów ip sec w zadanym środowisku
Maciej Mazur 

Usługi w sieciach teleinformatycznych – Emilia Tyszka 

Analiza porównawcza programów ochrony danych opracowanych w technice Open Source – Tomasz Viscardi 

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze