O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Czerwiec / Lipiec 2008          cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

15. zebranie Prezydium ZG SEP

VIII Rada Prezesów SEP

Zebranie Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

55 lat Oddziału Koszalińskiego SEP – Jacek Zawadzki

Centralne sekcje i komitety naukowo–techniczne SEP

VII plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP – Tomasz Pieńkowski

Działalność młodzieży pod auspicjam SEP

Europejskie spotkanie inżynierów elektryków w Oxfordzie. EUREL Jet Excursion – Tomasz Kisielewicz

Międzynarodowy kurs dla doktorantów w Politechnice Śląskiej – Dagmara Dołęga

Studencka sesja naukowa elektroenergetyków w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

V Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna MITEL 2008 – Jerzy Szmyt

EXPOPOWER 2008 – Tomasz Wojciechowski

Elester-PKP nagrodzony Medalem Prezesa SEP  Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2008

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Profesor Michał Jabłoński, nestor elektrotechników polskich Członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1920 – 2008) – Kazimierz Zakrzewski

Dr hab. inż. Krzysztof Kurek, prof. nzw. Politechniki Śląskiej (1950-2008) – Jerzy Barglik

Artykuły naukowe i techniczne

Dozwolony użytek prywatny w ujęciu historycznym oraz społeczeństwa informacyjnego – Jakub Jan Kubalski

Stanowisko laboratoryjne z zastosowaniem fazoczułej metody detekcji – Janusz Mikołajczyk, Łukasz Galert

Analiza właściwości transmisyjnych atmosfery w systemach łączności otwartej przestrzeni – Janusz Mikołajczyk, Marcin Krakowian

Dobór parametrów stopnia wejściowego fotoodbiornika promieniownia skrajnego nadfioletu – Janusz Mikołajczyk

Badania układu nadawczego łącza optoelektronicznego drugiej generacji – Janusz Mikołajczyk, Ewelina Majda

Łącze drugiej generacji w otwartej przestrzeni – Janusz Mikołajczyk, Zbigniew Bielecki, Mirosław Nowakowski, Jacek Wojtas

Badanie układu odbiorczego łącza optoelektroniczego drugiej generacji – Janusz Mikołajczyk, Agnieszka Boczarska

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze