O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Sierpień 2008          cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu ZG SEP

Zebrania Prezydium ZG SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Wspomnienia profesora Mariana Cegielskiego przewodniczącego Komisji Młodzieży i Studentów Oddziału Wrocławskiego SEP w latach 1964 – 1979

Jubileusz 80-lecia Oddziału Bydgoskiego SEP – Stanisław Marcin Wiliński

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Konkurs „Pstryczek-Elektryczek” – Barbara Adamczewska

Młody lider Stowarzyszenia Elektryków Polskich finalistą Konkursu Primus Inter Pares – Ryszard Kacperski

„Bezpiecznie z Elektronkiem” – Cecylia Wojtowicz

„International Management Cup 2008” – Łukasz Kasprowicz

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

IX KOS „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – człowiek wobec wyzwań powstającego SI”. Wypowiedzi uczestników Konferencji

Dyskusja panelowa

Konferencja „Ochrona odgromowa budynków – nowe normy i wymagania” – Ryszard Niewiedział

Międzynarodowa Konferencja Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE 2008 – Dagmara Dołęga

Konferencja „System zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej” – Andrzej Wadowski

Seminarium „Postępy w technice wysokich napięć” – Janusz Borowski

Konferencja „Energetyka atomowa w Polsce” – Stanisław J. Szałapak

Seminarium „Kompensacja mocy biernej w układach elektroenergetycznych przemysłowych i energetyki zawodowej niskiego i średniego napięcia” ELSEP 2008 – Krzysztof Woliński

Konferencja „Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych” – Anna Dzięcioł

Seminarium „Park Jakości Energii Elektrycznej – EPRI Power Quality Park – innowacyjna oferta wspierająca pozyskiwanie inwestorów i nowych klientów dla SEE, PN-T i OSD” – Zbigniew Brzozowski

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa SEP z Kazimierzem Gawądem członkiem honorowym SEP, byłym sekretarzem generalnym SEP

Artykuły naukowe i techniczne

Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów radarowych – Bożena Kunka

Aplikacja żyroskopowej stabilizacji głowicy obserwacyjnej w bezpilotowych aparatach latających – Aleksandra Wrońska, Cezary Zych

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze