O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Październik / Listopad 2008         cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Opinia SEP na temat opracowań Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki – Tomasz E. Kołakowski

Agendy stowarzyszenia

75-lecie Biura Badawczego ds. Jakości SEP – Stanisław Szałapak

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

30 lat Oddziału Elbląskiego SEP

50-lat działalności Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału Płockiego SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Posiedzenie Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami – Zbigniew Lubczyński

Działalność międzynarodowa stowarzyszenia

Porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Inżynierów Litwy (LIS) a SEP – Donaldas Zanevičius

Porozumienie o współpracy pomiędzy Komitetem Bezpieczeństwa Użytkowników Elektryczności CONSUEL (Francja) a SEP

Współpraca SEP z konwencją europejską EUREL i innymi organizacjami zagranicznymi – Janusz Borowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

ENERGETAB 2008 – Stanisław Szałapak

Międzynarodowa Konferencja Unii Zastosowań Elektrotechniki UIE 2008

LUMEN V4. II Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradzkiej

Konferencja szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe instalacji elektrycznych” – Waldemar Jaskółowski, Marcin Cisek

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Transformatory energetyczne i specjalne” – Kazimierz Zakrzewski

XII Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej „Bezpieczeństwo elektryczne w górnictwie”

XI Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” – Krzysztof Woliński

Seminarium „Efektywność energetyczna” – Henryk Gładyś

V Konferencja Naukowo–Techniczna „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” – Jan Strzałka

Międzynarodowe Kolokwium Naukowe MEP’2008 – Jerzy Barglik

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa SEP z prezesem Oddziału Warszawskiego Jerzym Szastałło i wiceprezesem Zenonem Stodolskim

Z kart historii

Okiem XIX-wiecznego obserwatora – Danuta Merska

Członkowie wspierający SEP

ISM EuroCenter S.A. Intelligent Security Management EuroCenter

Artykuły naukowe i techniczne

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze