O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Grudzień 2008         cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

XXVI Zebranie Zarządu Głównego SEP

90 lat OZW SEP w służbie elektryki, część I – Aleksy Kuźnik

Posiedzenie Komitetu Honorowego Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009 – Stanisław Szałapak

Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej SEP – Marta Wiśniewska

Spotkanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu Elektryki Polskiej – Ewa Porycka

Wyróżnienia Prezesa SEP za działalność w 2008 r.

 

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 55-lecia Oddziału Gliwickiego SEP – Andrzej Sielski

Jubileusz 60-lecia Oddziału Opolskiego SEP – Waldemar Skomudek

Wycieczka elektryków gorzowskich do obiektów „Zielonej energii” na Ziemi Lubuskiej – Jerzy Szmyt

90. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyście obchodzona w Oddziale Kieleckim SEP – Andrzej Wadowski

 

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

EUROELEKTRA

Ogólnopolska narada studentów na temat współpracy SEP i IEEE – Ryszard Kacperski

Finał Konkursu na najlepszą pracę dyplomową Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

 

Działalność międzynarodowa stowarzyszenia

Wyjazd techniczno-szkoleniowy na Litwę zorganizowany przez ZG SEP – Ewa Materska

Wyjazdowa misja gospodarcza na Targi MATELEC 2008 – Anna Dzięcioł

 

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa SEP z członkiem honorowym SEP profesorem Bohdanem Synalem

 

Z kart historii

Zanim powstało Stowarzyszenie Elektryków Polskich… – Danuta Merska

 

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Mgr inż. Henryk Gąsowski (1916 –2008) – Adam Charitonow

 

Artykuły naukowe i techniczne

Komunikacja zbiorowa w aglomeracji warszawskiej. Stan obecny i perspektywy rozwoju – Jan Pabiańczyk

Transport w Polsce na początku XXI wieku – samochody czy koleje? – Jan Pabiańczyk

 

Członkowie wspierający SEP

Grupa ABB „Energia i wydajność, by ulepszać świat”

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze