O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń / Luty 2009        cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Profesor Bronisław Sochor (1909-1989) Zasłużony uczony dla polskiej elektrotermii – K. Januszkiewicz

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

X Zebranie Rady Prezesów

XXVII Zebranie Zarządu Głównego SEP

III spotkanie Komitetu Programowo-Organizacyjnego Kongresu Elektryki Polskiej

90 lat OZW SEP w służbie elektryki, część II – Aleksy Kuźnik

Uwagi do „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku” – Jerzy Szastałło

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Gdańskie Dni Elektryki 2008

Jubileusz 80-lecia Oddziału Poznańskiego SEP

Jubileusz 30–lecia Oddziału Ciechanowskiego SEP

Jubileusz 30–lecia Oddziału Skierniewickiego SEP – Tadeusz Bednarek

Tradycyjne spotkania noworoczne w oddziałach SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

X Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Międzyszkolny Konkurs Gimnazjalistów „Bezpieczna elektryczność” – Cecylia Wojtowicz

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Uroczystości 55-lecia służb BHP w energetyce – Stanisław Cader, Bogumił Dudek

Posiedzenie Polskiego Komitetu Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej SEP

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Integracja instalacji technicznych w budynkach – Ryszard Niewiedział

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z profesorem Wiesławem Wolińskim, Członkiem Honorowym SEP

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Prof. dr inż.Tadeusz Martyniuk (1935 –2008)

Artykuły naukowe i techniczne

Uprawnienia zawodowe dla elektryków i zasady ich uzyskiwania– Jan Strzałka

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze