O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Maj / Czerwiec 2009         cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium ZG SEP

XI Zebranie Rady Prezesów

Kongres Elektryki Polskiej. Stan prac przygotowawczych na dzień 20 czerwca 2009 r.

15. Konkurs „Złoty Inżynier”

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileuszowe Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Warszawskiego SEP im. Kazimierza Szpotańskiego – Jerzy Szastałło, Stanisław Szałapak

Jubileusz 25-lecia Koła Seniorów Oddziału Bydgoskiego SEP – Alojzy Cholewczyński

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP w 2009 roku – rozstrzygnięty

XIX Opolskie Dni Elektryki – Benon Soppa

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XI Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka – Paweł Kelm, Gniewomir Ziemlewski, Dorota Hendzlik, Marek Pawłowski

XI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euroe lek tra – Zofia Miszewska

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Posiedzenie Komitetu Energetyki Jądrowej SEP

Prace Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP – Bogumił Dudek

XI Seminarium Konsultacyjno–Szkoleniowe Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP – Jan Strzałka

Zebranie Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Spotkanie z energią na Targach Energetyki ENEX – Leszek Zajęcki

AMPER 2009 – XVII Międzynarodowe Targi Urządzeń Elektrotechnicznych i Elektronicznych – Anna Dzięcioł

IX Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki – SECON 2009 – Stanisław Konatowski

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Część I – Stanisław J. Szałapak

Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje – Jerzy Stanisław Nowak

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z profesorem Stanisławem Grzybowskim

Artykuły naukowe i techniczne

Analiza wyników pomiaru dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości – Kamil Bechta

System monitoringu wizyjnego CCTV opracowany w środowisku LabView – Paweł Janda

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze