O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Lipiec / Sierpień 2009         cały numer

 


Zamiast wstępu
Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP

XII zebranie Rady Prezesów SEP

Jubileuszowy Koncert na Zamku Królewskim w Warszawie

Program Ramowy Kongresu Elektryki Polskiej

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 90-lecia Oddziału Krakowskiego SEP – Jan Strzałka

VI Katowickie Dni Elektryki – Teresa Machoń

Porozumienie o partnerskiej współpracy między Wydziałem Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej a Koszalińskim Oddziałem SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Piknik Techniczny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Działalność Sekcji Energetyki Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – Andrzej Czajkowski

Zebranie Koła Seniorów OEIT

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

X Konferencja Okrągłego Stołu

Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje – Jerzy Stanisław Nowak

Zakończenie Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2009

Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER 2009

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” – Ryszard Niewiedział

Konferencja naukowo-techniczna „Energetyka w budownictwie” – Ryszard Niewiedział

Seminarium naukowowo-techniczne „Aktualny stan energetyki polskiej i perspektywy jej rozwoju do roku 2030 z uwzględnieniem regionu gorzowskiego – Jerzy Szmyt

Działalność międzynarodowa stowarzyszenia

Wyjazd techniczno-szkoleniowy „Euro-Energetyka 2009” Wilno (Litwa), 18 – 22 maja 2009 r. – Anna Dzięcioł

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa z Teresą Skowrońską, prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – Tomasz E. Kołakowski

Artykuły naukowe i techniczne

Wykorzystanie inżynierii międzywarstwowej do wspomagania routhingu w sieciach ad-hoc – Gerard Mycek

Problemy implementacji algorytmów FFT w strukturach FPGA – Robert Kędzierawski

Emulator linii telefonicznej – Marek Sawicki

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze