O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń / Luty 2010         cały numer

 


Zamiast wstępu 

Rok 2010 – Rokiem Profesora Stanisława Fryzego

Z kart historii Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego działaczy (niektóre fakty i wydarzenia) – Jerzy Barglik, Tomasz E. Kołakowski

Spotkanie świąteczno–noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wyróżnieni przez Prezesa SEP za działalność w 2009 r.

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

XIV zebranie Rady Prezesów SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Uroczyste Spotkanie członków Oddziału Gorzowskiego SEP z okazji jubileuszu 90-lecia SEP – Jerzy Szmyt

Spotkanie świąteczno-noworoczne członków Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – Teresa Machoń

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XII edycja ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej Euroelektra

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej w Rudzie Śląskiej – Cecylia Wojtowicz

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Konferencja naukowo-techniczna „Ameliówka” 2009 – Zygmunt Maj, Zbigniew Palczarski

XII Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” – Krzysztof Woliński

XII Sympozjum. Optymalizacja dostaw i rozdziału energii oraz przesyłania informacji w inteligentnych obiektach – Ryszard Niewiedział

Konkurs o tytuł najaktywniejszego koła SEP w 2009 roku

40. Szczecińskie Dni Techniki – Ryszard Kacperski

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z profesorem Stanisławem Bolkowskim, byłym prezesem SEP, doktorem honoris causa Politechniki Śląskiej

Artykuły naukowe i techniczne

Problematyka społeczeństwa informacyjnego. Część IV – Wybrane zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne - Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Globalny kryzys energetyczny – mit czy rzeczywistość? – Marek Bartosik

Świetlówki kompaktowe – co dalej? – Jan Pabiańczyk

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze