O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec / Kwiecień 2010         cały numer

 


Zamiast wstępu 

SEP jest stowarzyszeniem przyjaciół

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

XIV zebranie Rady Prezesów SEP (uzupełnienia)

XV zebranie Rady Prezesów SEP

XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP (informacje)

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Honorowego ŚDTISI’ 2010

Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dla profesora Stanisława Bolkowskiego, byłego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 90-lecia Oddziału Łódzkiego SEP – Anna Grabiszewska

Spotkanie noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP

Spotkanie noworoczne w Krakowie – Jan Strzałka

Walne Zebranie Członków Koła nr 1 przy PGE Elektrowni Bełchatów S.A. Jan Musiał

Zebranie sprawozdawczo–wyborcze Koła Seniorów SEP w Bydgoszczy – Stanisław Marcin Wiliński

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Terenowym SEP w Busku – Adam Ligiecki

Nowo wybrani prezesi oddziałów SEP na kadencję 2010 – 2014

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Euroelektra – Stanisław Walczak

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej – Ryszard Beniak, Arkadiusz Gardecki, Benon Soppa

Centralne sekcje komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w komitetach i sekcjach na zakończenie kadencji 2006 – 2010

Informacje o wyborach nowych władz w niektórych komitetach i sekcjach SEP w skrócie

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Seminarium techniczne „40-lecie sieci 220 kV na Ziemi Lubuskiej (1969-2009) – budowa i rozwój” – Jerzy Szmyt

XII Seminarium Konsultacyjno–Szkoleniowe Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP” – Jan Strzałka

Targi Energetyki ENEX – Krzysztof Rzymkowski

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Wojciechem Weissem, członkiem honorowym SEP

Z kart historii

Ochrona środowiska przed skutkami oddziaływań przemysłu energetycznego – dawniej i dziś – Danuta Merska

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze