O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Maj 2010         cały numer

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebranie Prezydium Zarządu Głównego SEP

XVI zebranie Rady Prezesów SEP

„Katowickie” zjazdy SEP – Iwona Gajdowa

XXXV Walny Zjazd Delegatów SEP

Centralne sekcje komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Sekcja radiotechniki – działalność w kadencji 2006 – 2010 – Jan Janusz Pawłowicz

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA Rok szkolny 2009/2010

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej w roku 2009 – Marek Rejmer

SECON 2010 – Agnieszka Boczarska, Stanisław Konatowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Inauguracja Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2010

Wystąpienie Jerzego Barglika, prezesa SEP z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Orędzie dr. Hamadoun I. Touré, sekretarza generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z okazji Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego

Konferencja „Proces spalania biomasy w praktyce”

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP w 2010 roku – rozstrzygnięty

List do redakcji. Niektóre aspekty zapisów „Regulaminu konkursu na najaktywniejsze koło SEP” – Jacek Kuczkowski

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa SEP z Tadeuszem Malinowskim – redaktorem naczelnym miesięcznika INPE, członkiem honorowym SEP

Artykuły naukowe i techniczne

Algorytm PID w układzie mikroprocesorowego regulatora temperatury z ogniwem Peltiera – Marek Sawicki, Tadeusz Sondej

Wykorzystanie systemu wieloprocesorowego w kryptografii symetrycznej w układzie FPGE – Paweł Dąbal, Ryszard Pełka

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze