O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Czerwiec 2010         cały numer

 


Zamiast wstępu 

Sprawozdanie z działalności SEP za kadencję (fragmenty)

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej SEP z działalności w kadencji 2006 – 2010

Sylwetki kandydatów do godności członka honorowego SEP

Zasady etycznego postępowania członków SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich dla powodzian. Apel Prezesa SEP

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

XVI zebranie Rady Prezesów SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

I Małopolski Konkurs Własnych Prac Technicznych

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XI Konferencja Okrągłego Stołu

Konferencja Naukowo-Techniczna „Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice” iMITEL 2010 – Franciszek Narkun, Edward Cadler

Uroczystość wręczania dyplomów i proporców przechodnich laureatom Konkursu na najaktywniejsze Koło SEP w 2009 r.

Wizyta u Prymasa Henryka Muszyńskiego – Tadeusz Domżalski  25. spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryki w Krakowie

Artykuły naukowe i techniczne

SEP w poszukiwaniu kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce: 2007–2010 – Jolanta Arendarska, Jerzy Barglik

Przemiany strukturalne organizacji społeczeństwa informacyjnego. Problematyka WOD – wirtualnej organizacji działań w tematyce KOS: Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego – Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski, Wanda Roman, Stanisław Szałapak

O budowie infrastruktury sieciowej dla badań nad rozwojem technologii społeczeństwa informacyjnego – Zbigniew Kierzkowski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze