O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Lipiec-Sierpień 2010         cały numer

 


Zamiast wstępu 

XXXV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich – TEK

Uchwały XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Katowicach

XXXV Zjazd Delegatów – od „kuchni” – Barbara Adamczewska

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Wycieczka Oddziału Krakowskiego SEP na Krym

Centralne sekcje komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

X Konferencja prac pod napięciem – Bogumił Dudek

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Rozstrzygnięcie Konkursu na wyróżniające się prace dyplomowe i najlepszą publikację młodzieżową (edycja 2009)

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Międzynarodowy Dzień Elektryki w Instytucie Elektrotechniki oraz BBJ SEP

Obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Dnia Aleksandra Bella w Ostrowiu Wlkp. – Jerzy Mazurek

Konferencje naukowo-techniczne Oddziału Poznańskiego SEP podczas Targów expopower 2010 – Ryszard Niewiedział

Seminarium „Alfons Hoffmann – energetyka wodna” – Tadeusz Domżalski

Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne technologie w energetyce” – Krzysztof Borkiewicz

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Tadeuszem Świderskim, Członkiem Honorowym SEP

Artykuły naukowe i techniczne

Wykorzystanie kanałów skrytej komunikacji w mobilnych sieciach typu Ad-hoc – Krzysztof Parobczak

Zapewnienie współpracy międzydomenowej z wykorzystaniem metod etykietowania – Joanna Cichocka, Bartosz Jasiul, Grzegorz Kantyka

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze