O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Wrzesień-Październik 2010         cały numer

 

 


Zamiast wstępu


 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Rada Prezesów SEP

Prezes SEP Jerzy Barglik nowym prezydentem EURELu

List intencyjny podpisany między SEP a PKP Energetyka SA

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 30-lecia Oddziału Siedleckiego SEP

Wycieczka Oddziału Krakowskiego SEP do Szwajcarii – Zbigniew Porada

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Akademia Małego Amperka

Rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie stypendiów SEP dla uczniów, studentów i młodych pracowników nauki – 2010

XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Targi ENERGETAB 2010 – Klaudia Piekarska

XIII Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” – Krzysztof Woliński

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Julianem Ignaczakiem, Członkiem Honorowym SEP

Artykuły naukowe i techniczne

Wybrane zagadnienia przyłączania OZE do systemu elektroenergetycznego – Lech Dziewierz

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych – Miłosława Kujszczyk-Bożentowicz

Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych – Jerzy Kulczycki , Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział

Budowa elektrowni, elektrogazowni i gazowni biometanowych w skali przemysłowej – Janusz Usidus, Adam Kryłowicz, Kazimierz Chrzanowski Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw z biomasy – Adam Kryłowicz, Kazimierz Chrzanowski, Janusz Usidus

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury przemysłu cukrowniczego do produkcji nośników energetycznych – Zenon Żukowski, Marek Chmielewski

Polskie Koleje Państwowe – przyszłość i teraźniejszość – Jan Pabiańczyk

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze