O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Listopad-Grudzień 2010         cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu


 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Rada Prezesów SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

30-lecie Oddziału Siedleckiego SEP – Stefan Wyporski

50-lecie Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP – Bogdan Wiśniewski

30-lecie Oddziału Sieradzkiego SEP – Aleksander Owczarek

Oddział Pilski SEP działa już 30 lat – Marian Perczak

Wyjazd techniczno-turystyczny Oddziału Częstochowskiego SEP – Marek Kurkowski, Maciej Żmudziński

92. rocznica odzyskania niepodległości – uroczyści zorganizowane przez Koło SEP Busko Zdrój – Andrzej Wadowski

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka – Przemysław Klukowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Wyjazdowe seminarium egzaminatorów krakowskich – Maria Zastawny

VIII Konferencja naukowo-techniczna „Transformatory energetyczne i specjalne. Konstrukcje, technologie”, rynek – Kazimierz Zakrzewski

IV Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach”

Targi MATELEC 2010 – Anna Dzięcioł

Konferencja „Profesor Janusz Groszkowski – twórca polskiej radioelektroniki”

Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego – XXXIV edycja

Artykuły naukowe i techniczne

Profesor Janusz Groszkowski – zarys biografii – Jan Szmidt

Generacja i stabilizacja częstotliwości. Wybrane zagadnienia – Stefan Hahn

Janusz Groszkowski – Pionier techniki próżniowej w Polsce – Andrzej Hałas

Reelektryfikacja obszarów wiejskich – Grzegorz Roczek

Alternatywne środki transportu – Jerzy Pustoła

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze