O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń-Luty 2011         cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu


 

Rok 2011 Rokiem Profesora Jana Kożuchowskiego – Zbigniew Białkiewicz, Jerzy Hickiewicz

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Zebranie Rady Prezesów SEP

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Honorowego obchodów ŚDTiSI 2011

XVI spotkanie Zespołu Merytorycznego Forum „Energia – Efekt – Środowisko”

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału Kieleckiego SEP

Spotkanie noworoczne w Oddziale Wrocławskim SEP – Jan Rudy

Spotkanie noworoczne w Krakowie – Jan Strzałka

25 lat działalności Koła SEP nr 5 Nauczycieli przy Technicznych Zakładach Naukowych w Częstochowie – Sebastian Ślemp

Spotkanie noworoczne Koła Terenowego SEP przy RZE Busko – Andrzej Wadowski

Pięć oddziałów SEP ma już swoich patronów 2

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Kampania „Bezpieczna elektryczność” trwa

Konkurs na „Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna Młodzieży” – Ryszard Kacperski

Konkursy na najlepsze prace dyplomowe

XIII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

IX Seminarium SPE 2010 „Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki” połączone z II Konferencją Naukowo-Techniczną „Projektowanie i eksploatacja silników elektrycznych” – Jerzy Hickiewicz, Krystyna Macek-Kamińska, Barbara Studzińska

XIV Konferencja naukowo-techniczna SEP Busko-Zdrój, 2010 r. – Andrzej Wadowski

Sympozjum w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

Konferencja „Profesor Janusz Groszkowski – twórca polskiej radioelektroniki”

Seminarium „Sieci i instalacje elektryczne – klasyczne i inteligentne” – Ryszard Niewiedział

Targi Energetyczne ENERGETICS 2010

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Ryszardem Chojakiem, Członkiem Honorowym SEP

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Tadeusz Zagajewski (1912 – 2010) – Zbigniew Białkiewicz, Adam Błaszkowski, Jerzy Hickiewicz

Artykuły naukowe i techniczne

Polimery elektroprzewodzące w elektronice i analityce biochemicznej – Władysław Torbicz, Dorota Pijanowska


 "Artykuł zamieszczony w numerze 1-2/2011 "Spektrum" na stronach I -VIII, autorstwa   prof. dr. hab. inż. Władysława Torbicza i  doc. dr hab. Doroty Pijanowskiej   pt."Polimery elektroprzewodzace w elektronice i analityce biochemicznej" - stanowiący   przedruk z czasopisma "Elektronika" 2009, nr 6, wydawanego przez Wyd. SIGMA NOT Sp. z o.o. -   zgodnie z wymaganiem Wydawnictwa  dostępny jest wyłącznie w wersji papierowej numeru."

Profesor Janusz Groszkowski – inspirator i współtwórca badań nad telewizją w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym i Instytucie Łączności – Alina Karwowska-Lamparska, Andrzej Zieliński

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze