O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
  
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec-Kwiecień 2011     cały numer

 

 

 


Zamiast wstępuZ prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebranie Rady Prezesów SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

90 – lecie Oddziału Toruńskiego SEP

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo-techniczne SEP

Zebranie plenarne Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP – T. Gontarz, B. Dudek

XII Seminarium Konsultacyjno–Szkoleniowe Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP – Jan Strzałka

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Finał XIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

XXX Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2011 – Stanisław Konatowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

AMPER 2011 Międzynarodowe Targi Elektrotechniki i Elektroniki – Anna Dzięcioł

Seminarium „Energetyka słoneczna, w tym fotowoltaika” – Henryk Gładyś

Konkurs na najaktywniejsze koło SEP w 2010 roku – rozstrzygnięty

Artykuły naukowe i techniczne

Profesor Janusz Groszkowski - działania na rzecz obronności kraju –Wojciech Oszywa

Instytut Tele- i Radiotechniczny kontynuatorem głównych nurtów działalności badawczej Profesora Janusza Groszkowskiego – Józef Gromek

Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A. kontynuatorem tradycji Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego w zakresie radiologii – Edward Sędek

Synteza jądrowa – perspektywy wykorzystania w energetyce przyszłości – Marek Rabiński

Promieniowanie wokół elektrowni jądrowej – wpływ małych dawek

na zdrowie ludności – Krzysztof W. Fornalski

Jak zasilić w energię elektryczną, ogrzać i oczyścić Warszawę,

czyli elektrociepłownie jądrowe dla stolicy – Jacek Baurski

Ochrona środowiska i energetyka jądrowa – Krzysztof Rzymkowski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze