O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Listopad-Grudzień 2011cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

SEP pełni funkcję koordynatora europejskiego programu “Electrical engineers vocational education transparency – ELEVET” “Przejrzystość kształcenia zawodowego inżynierów elektryków” – Anna Dzięcioł

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Żelazny jubileusz Oddziału Wrocławskiego SEP

Obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału Białostockiego SEP – Mirosław Sosnowski, Paweł Mytnik

Jubileusz 55-lecia Oddziału Rzeszowskiego SEP – Bolesław Pałac

90–lecie Oddziału Radomskiego SEP

Jubileusz Oddziału Jeleniogórskiego SEP – Zbigniew Jaworski, Robert Ścinak

35-lecie Koła nr 7 Oddziału Gorzowskiego SEP – Edward Cadler

Wycieczka techniczno-turystyczna członków Oddziału Nowohuckiego SEP – Jerzy Morawski, Stefan Szyller

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

International Management Cup 2011 – Kacper Matuszyński

Gdańskie Dni Elektryki Młodych – Piotr Maśnicki

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej w Salezjańskim Zespole Szkół Publicznych „Don Bosko” w Świętochłowicach – Cecylia Wojtowicz

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Wyjazdowe Seminarium egzaminatorów krakowskich - Wisła 2011 – Maria Zastawny

Konferencja Oddziału Toruńskiego SEP – Aleksandra Konklewska

Walne Zgromadzenie EURELu w Gdańsku

II Międzynarodowe seminarium poświęcone pamięci Profesora Włodzimierza Krukowskiego (1887–1941) w ramach obchodów 90-lecia Oddziału Radomskiego SEP – Jerzy Hickiewicz, Wiesław Michalski

XIV Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce – 60-lecie Służb Zabezpieczeń” – Krzysztof Woliński

VI Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Urządzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie” – Jan Strzałka

XXV Forum „Energia – Efekt – Środowisko” – Henryk Gładyś Przygotowania do Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2012

Elektrycy Koła SEP w Busku w hołdzie Marszałkowi – Adam Ligiecki

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Tadeusza Lipińskiego, Członka Honorowego SEP z Tomaszem Kołakowskim, Redaktorem Naczelnym „Energetyki”

Artykuły naukowe i techniczne

Wymagania dla środków ochronnych przed termicznym działaniem łuku elektrycznego – Bogumił Dudek

Możliwość zastosowania stacji i pól przewoźnych – Andrzej Dobroczek, Bogumił Dudek

Prace przy przewodach pod napięciem na obiektach sieci przesyłowej – Bogumił Dudek

Technologie wirtualnej organizacji działań i projektowanie architektury fabryki przyszłości – Zbigniew Kierzkowski

 

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze