O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń-Luty 2012cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Rok 2012 Rokiem Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Stanowisko SEP w sprawie ACTA

Centralne sekcje i komitety naukowo-techniczne SEP

Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP. Posiedzenie Prezydium PKBwE SEP i Seminarium w Żabiej Woli – Bogumił Dudek

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Zebranie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP

XIV Seminarium problemowe WOD i IV Studencka Konferencja Okrągłego Stołu

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 35-lecia Oddziału Kaliskiego SEP – Zenon Zgarda

Jubileusz 60-lecia Oddziału Częstochowskiego SEP – Marek Kurkowski

Spotkanie świąteczno-noworoczne OZW SEP – Barbara Adamczewska

Spotkanie noworoczne w Oddziale Wrocławskim SEP – Zbigniew Lubczyński

Spotkanie noworoczne w Krakowie – Jan Strzałka

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XVIII Konferencja naukowowo – techniczno – szkoleniowa „AMELIÓWKA 2011” – Zygmunt Maj

XIV Sympozjum „Aktualne problemy budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji elektrycznych” – Ryszard Niewiedział

Spotkania Forum „Energia - Efekt - Środowisko” – Henryk Gładyś

Targi Energetyczne ENERGETICS 2011

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Januszem Kłodosem, Członkiem Honorowym SEP

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Inżynier Jerzy Smirnow (1907-2011) – Andrzej Marusak

Artykuły naukowe i techniczne

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze