07 2012
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec-Kwiecień 2012 cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Zebranie Rady Prezesów SEP

Odznaczenie wiceprezesa Oddziału Wrocławskiego SEP

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 35-lecia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP – Bożena i Marian Bunarowscy

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Działalność Studenckiego Koła SEP Politechniki Gdańskiej

XXXI Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki – SECON 2012 – Stanisław Konatowski, Krzysztof Sawicki

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Uroczyste obchody 150. rocznicy urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego w Szczecinie – Ryszard Kacperski

Konferencja „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”  XIV Seminarium Konsultacyjno–Szkoleniowe Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP – Jan Strzałka

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa z dr. inż. Wiktorem Seydakiem, długoletnim działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zasłużonym Seniorem SEP

Artykuły naukowe i techniczne

Wirtualna organizacja działań w tworzeniu środowiska społeczności informacyjnych.

Przegląd dokonań – Zbigniew Kierzkowski

Wirtualne środowisko informacji

Część I. Modelowanie środowiska wirtualnego społeczności informacyjnych – Zbigniew Kierzkowski

Część II. Konfigurowanie nowoczesnej infrastruktury informatycznej w strukturach kooperacyjnych – Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Część III. Zasady tworzenia i wymiany zasobów cyfrowych w strukturach wirtualnych – Dariusz Jarosławski, Zbigniew Kierzkowski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze