12 2012
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Wrzesień-Październik 2012 cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powołało Fundację NOBE – Anna Dzięcioł

50. Ogólnopolski Rejs Żeglarski Energetyków – Mazury ‘2012 – Andrzej Boroń

Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Urszula Kieller-Zawisza

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci mgr. inż. Stanisława Szeligi – Stefan Szyller

Wycieczka techniczno-turystyczna Oddziału Nowohuckiego SEP – Stefan Szyller

Wycieczka członków Oddziału Radomskiego SEP do Lwowa – Wiesław Michalski

Wycieczka techniczno-turystyczna członków Częstochowskiego Oddziału SEP Londyn–Francja–Luksemburg–Niemcy–Czechy 20 – 26 sierpnia 2012 r. – Maciej Żmudziński

Wycieczka Oddziału Toruńskiego SEP do Chorwacji – Aleksandra Konklewska

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

XIV Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka 2012

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XXV Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2012 – Iwona Gajdowa

XLIV Forum „Energia – Efekt – Środowisko” – Henryk Gładyś

XIX Konferencja naukowo–techniczno–szkoleniowa AMELIÓWKA ‘2012” – Zygmunt Maj

XXI Międzynarodowe Targi Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Technik Komunikacyjnych AMPER 2013

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa Jerzego Barglika, prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich z profesorem Ryszardem Sikorą, doktorem honoris causa Politechniki Szczecińskiej

Artykuły naukowe i techniczne

Konstrukcja i modelowanie tranzystorów wertykalnych DIMOSFET w węgliku krzemu; Autorzy: ANDRZEJ TAUBE  MARIUSZ SOCHACKI JAN SZMIDT Elektronika nr 9/2011 wyd. SIGMA-NOT

Zastosowanie linii tymczasowej jako elementu optymalizacji pracy sieci przesyłowej – Grzegorz Kochan, Bogumił Dudek

Odpady promieniotwórcze z elektrowni jądrowych – Jacek T. Kaniewski

Energetyka jądrowa w systemie energetycznym Polski – Mirosław Duda

Czy odnawialne źródła energii i energetyka jądrowa mają się wykluczać czy wspierać? – Agnieszka Boettcher, Andrzej Strupczewski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze