01 2013
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Listopad-Grudzień 2012 cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Prezydium Zarządu Głównego SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP

X zebranie Rady Prezesów SEP

XI zebranie Rady Prezesów SEP

Stanowisko Stowarzyszenia Elektryków Polskich w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce – Andrzej Boroń

Cenne wydawnictwo historyczne Oddziału Gdańskiego SEP – Jerzy Barglik

Spotkanie grupy fokusowej projektu ELEVET – Henryk Gładyś

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Gdańskie Dni Elektryki i jubileusz 80-lecia SEP na Wybrzeżu – Dariusz Świsulski

„Wieczór pieśni patriotycznych” w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP – Teresa Machoń

94. rocznica odzyskania niepodległości przez państwo polskie uroczyście obchodzona przez Koło SEP Busko – Andrzej Wadowski

Centralne sekcje, komisje i komitety naukowo–techniczne SEP

Zebranie Sekcji Radiotechniki SEP – Jan Janusz Pawłowicz

Zebranie Centralnego Kolegium Sekcji Trakcji Elektrycznej SEP – Jan Pabiańczyk

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka – Marek Kurkowski

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Międzynarodowe Sympozjum z okazji 150. rocznicy urodzin Michała Doliwo-Dobrowolskiego – Krzysztof Woliński

XV Sympozjum „Klasyczne i inteligentne sieci oraz instalacje projektowanie, budowa, eksploatacja” – Ryszard Niewiedział

V Krajowa Konferencja Naukowo–Techniczna „Inżynieria elektryczna w budownictwie” – Jan Strzałka

I Seminarium „Współpraca SEP z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z Izbami Okręgowymi” – Jan Strzałka

Konferencja „Stan polskiego Internetu” – Marian Jasiński

Artykuły naukowe i techniczne

LEDowa rewolucja w oświetleniu wewnętrznym – Katarzyna Strzałka-Gołuszka

Struktury elektroluminescencyjne i wybrane przykłady ich zastosowań – Zbigniew Porada

Wielostopniowa ochrona przed przepięciami instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budowlanych na podstawie norm z serii PN-EN 62305 – Krzysztof Wincencik

Podstawy procedur szacowania i oceny ryzyka występującego w elektrowniach nuklearnych wskutek doziemnych wyładowań piorunowychia – Tomasz Kisielewicz, Bolesław Kuca, Zdobysław Flisowski, Fabio Fiamingo, Carlo Mazzetti

Reaktory prędkie IV generacji chłodzone ciekłymi metalami – Piotr Darnowski

Śladami króla Midasa – Wojciech Głuszewski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze