05 2013
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
  
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec - Kwiecień 2013 cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP – Andrzej Boroń

Zebranie Prezydium ZG SEP – Andrzej Boroń

Zebranie Rady Prezesów SEP w Bydgoszczy – Iwona Gajdowa

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Jubileusz 35-lecia Oddziału Gorzowskiego SEP – Jerzy Szmyt

Wycieczka techniczno-turystyczna członków Oddziału Nowohuckiego SEP – Stefan Szyller

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XV Jubileuszowe Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP – Jan Strzałka

Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski” – Henryk Gładyś

Konferencja Elektryków Wiejskich Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

VII Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności – Wojciech Spytkowski

XV Seminarium problemowe WOD „Uczące się społeczności informacyjne” – Iwona Gajdowa, Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

Konferencja Naukowo-Techniczna „Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce i przemyśle” – Andrzej Ciepły

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Wojciech Weiss (1930 - 2012) – Ryszard Niewiedział

Artykuły naukowe i techniczne

Wirtualne sposoby organizowania – Zbigniew Kierzkowski

Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne organizacji działań – Zbigniew Kierzkowski

W kierunku koordynacji działań w świecie cyfrowym – Ryszard Banajski

Kultura informacyjna w społecznościach lokalnych – Włodzimierz Olszewski

Dylematy oceny jakości kształcenia – Monika Stachowiak-Kudła

Integracja procesowo-biznesowa współdziałania organizacji w środowisku systemów informatycznych. Studium przypadku – Zdzisław Pólkowski

Metody organizacji i zarządzania zorientowane na wiedzę. Wiedza w epistemologii organizacji – Leszek Kiełtyka

Anatomia przedsięwzięć informacyjnych opartych na technologiach wirtualnej organizacji działań – Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze