05 2014
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec - Kwiecień 2014 cały numer

 

 

 


Zamiast wstępu 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

Zebrania Prezydium ZG SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA 2014 - XVI edycja

XI edycja Turnieju „Z prewencją na Ty”

Sepowskie spotkanie z młodzieżą

Wyniki Konkursu SEP na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie - edycja 2013/2014

Centralne sekcje i komitety naukowo-techniczne SEP

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP - podsumowanie kadencji – Krzysztof Woliński

Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP. XVI Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe – Jan Strzałka

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2014. Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Wirtualna Organizacja Działań. Anatomia przedsięwzięć informatycznych i kształtowanie umiejętności cyfrowych. XVI Seminarium problemowe WOD – Iwona Gajdowa, Zbigniew Kierzkowski, Piotr Tarłowski

VIII Ogólnopolskie Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności

Targi w Warszawie – Jerzy Szczurowski

Targi ENEX w Kielcach – Jerzy Szczurowski

Targi AMPER 2014 w Brnie, w Republice Czeskiej – Anna Dzięcioł

Wybitni elektroenergetycy polscy

Profesor Władysław Kołek (1914 - 1992). Wspomnienie o Profesorze w stulecie Jego urodzin – Jerzy Hickiewicz

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Jerzy Szmyt (1932 - 2014)

Artykuły naukowe i techniczne

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze