05 2014
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  

 


 

Maj - Czerwiec(5 - 6) 2014
Warszawa - Katowice, 29 maja 2014 roku

    Szanowni, Drodzy Czytelnicy! 

Uprzejmie zapraszam do lektury kolejnego tegorocznego numeru biuletynu organizacyjnego i naukowo-technicznego SEP Spektrum. Piszę te słowa w dniu 29 maja br., a więc dokładnie tydzień przed XXXVI Walnym Zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, który będzie obradował w Szczecinie, dniach 6-7 czerwca 2014 r. Organizatorem Zjazdu jest Oddział Szczeciński SEP. WZD SEP dokona podsumowania i oceny mijającej kadencji władz Stowarzyszenia, wytyczy kierunki działania na najbliższe lata i w wyniku wyborów wyłoni nowe władze SEP na kadencję 2014-2018. Przypomnę, że już po raz trzeci Oddział Szczeciński SEP będzie organizatorem tak ważnego wydarzenia w życiu Stowarzyszenia. W dniach od 10 do 13 czerwca 1948 roku odbyło się w Szczecinie XIV Walne Zgromadzenie Członków SEP, a od 31 maja do 4 czerwca 1961 roku obradował, w częściowo wówczas odbudowanym Zamku Książąt Pomorskich, XIV Walny Zjazd Delegatów SEP. W relacjach z tych wydarzeń, zamieszczanych w czasopismach SEP, zgodnie podkreślano bardzo dobrą organizację i ogromną gościnność gospodarzy.

Bieżący numer Spektrum otwierają dwie publikacje związane ze zbliżającym się Zjazdem. Refleksje zatytułowane „Czy jesteśmy nadal Stowarzyszeniem Przyjaciół” przedstawia wiceprezes SEP Jan Strzałka, a krótką charakterystykę działalności i dokonań Kazimierza Szpotańskiego, wieloletniego prezesa SEP – jako przykład dla współczesności – prezentuje prof. Jerzy Hickiewicz, przewodniczący Centralnej Komisji Historycznej SEP.

Zgodnie z tradycją zamieszczamy w numerze krótkie informacje o pracach Zarządu Głównego SEP. Informujemy o zebraniu ZG SEP, jakie odbyło się 24 kwietnia br. w Warszawie, a także o obradach Rady Prezesów SEP w dniach 9-11 maja br. w Baranowie koło Poznania. W zebraniu Rady uczestniczyli prezesi oddziałów kadencji 2010-2014 oraz wybrani na kadencję 2014-2018 wraz z gronem osób towarzyszących. W dziale poświęconym działalności młodzieży pod auspicjami SEP zamieszczamy obszerną relację z II Forum Młodzieży SEP, zorganizowanego w dniach 4-5 kwietnia br. w Szczecinie przez Centralną Komisję Młodzieży i Studentów SEP oraz podsumowanie tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.

W kolejnym dziale numeru informujemy o działalności stowarzyszeniowej w oddziałach i kołach SEP. Publikujemy: obszerny artykuł o jubileuszu 95-lecia Oddziału Krakowskiego SEP, informacje o dotychczasowych dokonaniach szczecińskich elektryków, krótką informację o koledze Andrzeju Wadowskim, który pełni funkcję prezesa Koła Terenowego SEP w Busku blisko 50 lat (!) oraz o spotkaniu przedstawicieli Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Izbie Pamięci Profesora Ignacego Mościckiego – Członka Honorowego SEP. Godność tę (oznaczoną numerem 3) przyznano Profesorowi w 1930 roku w uznaniu dokonań naukowych w dziedzinie elektrotechniki.

Najobszerniejszy dział niniejszego numeru zawiera relacje z sesji naukowej i konferencji. Relacjonujemy przebieg: sesji naukowej na Politechnice Gdańskiej „Ku pamięci Profesora Alfonsa Hoffmanna”, jakiej towarzyszyła pierwsza prezentacja filmu „W hołdzie Profesorowi A. Hoffmannowi”; XXXIII Konferencji Elektroniki, Telekomunikacji i Energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2014 oraz VIII Konferencji Naukowo-Technicznej I-MITEL „Innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI wieku”. W dziale tym podajemy również rozstrzygnięcia konkursów SEP – na najlepsze prace opublikowane w 2013 r. w czasopismach SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego i na najaktywniejsze koło SEP za 2013 rok.

W dziale „Wybitni elektroenergetycy polscy” zamieszczamy obszerny biogram Profesora Alfonsa Hoffmanna. Wspomnienie to, z okazji zbliżającej się 130. rocznicy Jego urodzin, nadesłał do redakcji Członek Honorowy SEP Tadeusz Domżalski z Oddziału Bydgoskiego SEP.

Na niebieskich stronach niniejszego numeru publikujemy tym razem tylko dwa artykuły naukowo- -techniczne. Pierwszy jest poświęcony układom zasilającym i sterującym źródłami światła,  stosowanym w oświetleniu zewnętrznym, a drugi dotyczy nowatorskiej rozdzielnicy średniego napięcia dla stacji zdalnych – Xiria.

Serdecznie zapraszam do lektury całego numeru 5-6/2014 Spektrum oraz na stronę internetową.

 Prezes SEP 
Jerzy Barglik

 
© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze