12 2014
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Wrzesień - Październik 2014 cały numer

 

 

 

 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP – Iwona Gajdowa

Zebranie Rady Prezesów SEP – Bolesław Pałac

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Wakacyjna Szkoła Liderów SEP – Jan Pytlarz

Wyniki konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową” organizowanego przez Gdański Oddział SEP – Marek Behnke

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Wycieczka Oddziału Nowohuckiego SEP do Republiki Czeskiej – Stefan Szyller

Wycieczka Oddziału Krakowskiego SEP do Maroka – Maria Zastawny

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Jubileusz 40-lecia ZIAD Bielsko-Biała SA – Ryszard Migdalski

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Transformatory energetyczne i specjalne”, Kazimierz Dolny ‘2014 – Krzysztof Woliński

XXI konferencja naukowo - techniczno - szkoleniowa energetyków regionu świętokrzyskiego ,,AMELIÓWKA 2014” – Michał Łapiński

Walne Zgromadzenia EURELU i FEANI – Jerzy Barglik

SEP na targach branżowych EXPOPOWER i GREENPOWER 2014 – Iwona Gajdowa

ENERGETAB 2014 – Iwona Gajdowa, Jerzy Szczurowski, Krzysztof Sitkiewicz

Rozmowy stowarzyszeniowe

Rozmowa profesora Jerzego Barglika, prezesa SEP w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014 z ks. Sławomirem Zygą Kanclerzem Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej – Honorowym Złotym Inżynierem

Artykuły naukowe i techniczne

Prognozowanie obciążeń w systemie elektroenergetycznym przy użyciu sieci neuronowych SVM i MLP – Tomasz Ciechulski

Wytwarzanie struktur periodycznych metodą bezpośredniej litografii interferencyjnej w warstwach typu DLC – Krzysztof Czyż, Jan Marczak

Moduł sterowania przełącznikiem sieci Ethernet, czyli jak z niezarządzanego switcha zrobić zarządzany – Robert Berczyński

pobierz cały numer

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze