06 2015
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Marzec -Kwiecień 2015

cały numer do pobrania na stronie:

http://cosiw.pl/index.php/pl/prenumeraty

 

 

 

 

Rok profesora Alfonsa Hoffmanna

Inauguracja Roku profesora Alfonsa Hoffmanna – Zofia Miszewska

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Uroczyste spotkanie przedstawicieli PSE SA i Zarządu Głównego SEP – Krzysztof Woliński

Zebrania Zarządu Głównego SEP

IV Rada Prezesów SEP – Bolesław Pałac

Odsłonięcie tablicy profesora Romana Dzieślewskiego w Tarnowie – Antoni Maziarka

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Finał XVII Olimpiady EUROELEKTRA – Bolesław Pałac

Wyniki zawodów III stopnia XVII edycji Olimpiady EUROELEKTRA 2015

Zakończenie XVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA – Zofia Miszewska

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Spotkanie Członków i Przyjaciół Oddziału Zagłębia Węglowego SEP – Teresa Machoń

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2015

IX Spotkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łączności

Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP – Krzysztof Woliński

Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne rozwiązania stacji i systemów elektroenergetycznych 110 kV i rozdzielni 110 kV w stacjach przesyłowych” – Ryszard Migdalski, Stanisław Cader, Bogumił Dudek

Artykuły naukowe i techniczne

Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności – Andrzej M. Wilk

Innowacyjność w rozwoju społeczeństwa informacyjnego – Zbigniew Kierzkowski

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze