06 2015
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Maj  - Czerwiec 2015

cały numer do pobrania na stronie:

http://cosiw.pl/index.php/pl/prenumeraty

 

 

 

 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP

V Rada Prezesów SEP – Bolesław Pałac

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Wycieczka Oddziału Nowohuckiego SEP do Warszawy – Stefan Szyller

Wycieczka Oddziału Gliwickiego SEP do Czarnogóry i Albanii – Szymon Ciura

Wycieczka techniczno-turystyczna Oddziału Krakowskiego SEP do Czarnogóry i Albanii – Maria Zastawny

Seminarium techniczne „Nowe rozwiązania techniczne w budownictwie elektrotechnicznym” – Bolesław Pałac

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

Seminarium techniczne „Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę urządzeń elektrycznych” – Bożena Bunarowska, Paweł Bunarowski

XI Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki SECON 2015 – Jacek Paszek, Anna Woźniak, Stanisław Konatowski

ŚDTiSI – XVI Konferencja Okrągłego Stołu – Krzysztof Perlicki, Iwona Sztompka, Iwona Fabjańczyk

ŚDTiSI – Uroczystości w Oddziale Rzeszowskim SEP – Bolesław Pałac

Seminarium szkoleniowe „Problemy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych” ELSEP 2015 – Krzysztof Woliński

XVII Seminarium Technika cyfrowa w stacjach elektroenergetycznych – Krzysztof Woliński

Międzynarodowy Dzień Elektryki 2015 – centralne uroczystości – Ewa Materska

Międzynarodowy Dzień Elektryki 2015 obchodzony w oddziałach SEP • Oddział Zagłębia Węglowego SEP – Barbara Adamczewska

• Oddział Szczeciński SEP – Marcin Wardach

• Oddział Krakowski SEP – Jan Strzałka

Odeszli, lecz pozostają w naszej pamięci

Wiesław Słomiński (1952 – 2015) – Bogumił Dudek, Tomasz E. Kołakowski

Doc. dr inż. Jerzy Saferna (1929 – 2015) – Bogumił Dudek

Artykuły naukowe i techniczne

Rozwój wiedzy o wirtualnej organizacji działań i innowacyjność w kształtowaniu struktur społeczeństwa informacyjnego – Zbigniew Kierzkowski

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze