5 2016
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  

 Cennik ogłoszeń

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Styczeń  - Luty 2016

cały numer do pobrania na stronie:

http://cosiw.pl/index.php/pl/prenumeraty

 

 

 

 

ROK 2016 – Rokiem Profesora Władysława Latka – Andrzej Marusak

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebrania Zarządu Głównego SEP

VII Rada Prezesów SEP – Bolesław Pałac

Spotkanie świąteczno-noworoczne Przyjaciół i Sympatyków SEP – Iwona Gajdowa

Działalność stowarzyszeniowa w oddziałach i kołach

Honorowa Odznaka „Za zasługi dla Miasta Łodzi” dla Andrzeja Boronia z Oddziału Łódzkiego SEP – Anna Grabiszewska

Spotkanie świąteczno-noworoczne Oddziału Łódzkiego SEP – Anna Grabiszewska

Spotkanie świąteczne w Oddziale Zagłębia Węglowego SEP – Barbara Adamczewska

Spotkanie świąteczne Oddziału Nowohuckiego SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi – Stefan Szyller

Spotkanie noworoczne Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza – Ryszard Niewiedział

Spotkanie noworoczne Oddziału Wrocławskiego SEP im. prof. Kazimierza Idaszewskiego – Barbara Kazubek

Bal Elektryka Oddziału Rzeszowskiego SEP – Bolesław Pałac

Noworoczne spotkanie Oddziału Rzeszowskiego SEP – Bolesław Pałac

Spotkanie noworoczne Oddziału Krakowskiego SEP – Jan Strzałka

Wycieczka techniczno-turystycznym Oddziału Gdańskiego SEP do Starogardu Gdańskiego i okolic – Marek Behnke

Wycieczka turystyczno-techniczna Oddziału Tarnobrzeskiego SEP do Rumunii i Bułgarii – Bożena Bunarowska

Wyjazd techniczno-turystyczny Carcassone – Barcelona – Genewa – Berno – Monachium zorganizowany przez Oddział Częstochowski SEP – Maciej Żmudziński

Firmy związane z elektryką – wyróżnione Medalem Prezesa SEP

Rodzina przełączników Hyperion produkcji firmy BitStream

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XVIII Ogólnopolska Konferencja „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce” Zabrze 2015 – Krzysztof Woliński

XVIII Sympozjum Oddziału Poznańskiego SEP „Sieci i instalacje – nowe wyzwania” – Ryszard Niewiedział

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze