10 2018
O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 

 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
 Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
 

 Cennik ogłoszeń

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści. Maj - Czerwiec 2018

cały numer do pobrania na stronie:

http://cosiw.pl/index.php/pl/prenumeraty

 

 

  

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP

RAMOWY PROGRAM XXXVIII WZD SEP

Rys historyczny Oddziału Poznańskiego SEP im. prof. Józefa Węglarza – organizatora XXXVIII WZD SEP – Ryszard Niewiedział

Rozmowa z prezesem SEP dr. inż. Piotrem Szymczakiem kandydatem na prezesa SEP w kadencji 2018-2022 – Iwona Gajdowa

Rozmowa z mgr. inż. Waldemarem Dunajewskimkandydatem na prezesa SEP w kadencji 2018-2022 – Alicja Krzyżanowska

 

IV Dyskusyjne Forum Kobiet – Katarzyna Gut

Podpisanie porozumienia SEP z Politechniką Warszawską– Izabela Koptoń-Ryniec 

Z prac Zarządu Głównego i Rady Prezesów SEP

Zebranie Zarządu Głównego SEP

Działalność młodzieży pod auspicjami SEP

Międzyszkolny Wojewódzki Konkurs Szkół Elektronicznych – Marek Rusin

Finały konkursów technicznych „Najlepszy elektryk Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni” oraz „Zrób to sam – Do it yourself”  – Mirosław Iwanina

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Gala zakończenia 20. edycji Olimpiady – Zofia Miszewska, Zdzisław Świderski

Pierwsze Mistrzostwa Polski Programistów PLC – Jan Pytlarz

Konferencje, seminaria, konkursy, wystawy, targi

XXII Konferencja naukowo-techniczna SEP Busko 2018 – Andrzej Wadowski

Wspólne szkolenia seminaryjne jako element współpracy Oddziału Zagłębia Węglowego SEP oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Barbara Adamczewska

Wyniki Konkursu na najaktywniejszy Oddział SEP w kadencji 2014-2018

Wyniki Konkursu na najaktywniejsze Koło SEP w roku 2017 – Anna Klos

Wyniki XLII Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Artykuły naukowe i techniczne

Gabriel Sokolnicki – w 140. rocznicę urodzin – Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze