O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
  
  
  
  
  
  

 


 

Redakcja

Adres redakcji:  ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa
Telefon/fax:      (22) 336 14 25
e-mail:          spektrum.sep@sep.com.pl handlowy@cosiw.pl

Redaktor Naczelna: Iwona Gajdowa

Wydawca:
 
        SEP COSiW Warszawa, 
        Oficyna Wydawnicza ENERGIA Katowice
        Adres:      ul. Henryka Jordana 25 40-952 Katowice
        Telefony:  (32) 257 87 85 ; (32) 257 87 86
        FAX:         (32) 251 62 09
        e-mail:      
redakcja@elektroenergetyka.pl

Rada Konsultacyjno - Programowa:
      Jerzy Barglik - prezes SEP, przewodniczący Rady
      Mieczysław Hering - przewodniczący CK Wydawnictw SEP
      Czesław Karwat - członek honorowy SEP, wiceprezes O. Lubelskiego
      Tomasz E. Kołakowski - członek honorowy SEP, red. nacz. „Energetyki”
      Stanisław Konatowski - prezes koła SEP przy WAT
      Zbigniew Lubczyński - członek honorowy SEP, przewodniczący CK Kół i Współpracy 
                                         z Oddziałami SEP
      Franciszek Mosiński - prezes O. Łódzkiego SEP
      Jan J. Pawłowicz - przewodniczący CK Sekcji Radiotechniki SEP
      Jerzy Słowikowski - przewodniczący CK Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego SEP
      Jerzy Szastałło - prezes O. Warszawskiego SEP, dziekan Rady Prezesów SEP
      Piotr Szymczak - prezes O. Szczecińskiego SEP, członek ZG
      Wiesław Woliński - członek honorowy SEP

 Stale współpracują z redakcją:
  
Jolanta Arendarska,
   Jerzy Barglik,
   Bogumił Dudek,
   Lucjan Dyląg,
   Tomasz E. Kołakowski,
   Danuta Merska,
   Jerzy Szczurowski.

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze