O nas Numer bieżący E-mail

 

 

 
 
 
  Numer bieżący
    Okładka
    Archiwum
    Redakcja
     Zeszyty Tematyczne
    Relacje
   Galeria
  

  Cennik ogłoszeń

  
  
  
  

 


 

Redakcja

Adres:

ul. Henryka Jordana 25, 
40-056 Katowice
tel. 32 257 87 86, 
fax.   32 251 62 09
e-mail: 

iwona@elektroenergetyka.pl
spektrum.sep@sep.com.pl
 

Redaktor Naczelna: 

Iwona Gajdowa
 

Wydawca:

SEP COSiW, 
ul. Świętokrzyska 14,
00-050  Warszawa
tel. 22  336 14 25
e-mail: 

handlowy@cosiw.pl
 

Stale współpracują z redakcją:

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
mgr inż. Andrzej Boroń
mgr inż. Bogumił Dudek
prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz
mgr inż. Tomasz E. Kołakowski
mgr Ewa Materska
mgr inż. Klaudia Piekarska
mgr Jerzy Szczurowski
 

Recenzenci artykułów naukowo-technicznych:

prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka,
prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz,
prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering,
prof. dr hab. inż Zbigniew Kierzkowski,
dr inż. Stanisław Konatowski

 
© Wszelkie prawa zastrzeżone
Redakcja Prenumerata W numerze