Vad får man för att vara kontaktfamilj

Kontaktfamilj ensamstående

Som kontaktfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd. Som kontaktfamilj är du en ”vanlig” familj som tar emot ett eller flera barn i ditt hem, .

Alla som har kontaktfamilj har själva valt att ta emot det stödet. Vill du läsa mer om rekrytering och utredning, kika in på Kunskapsguidens hemsida. Alla som har kontaktfamilj har själv valt att ta emot det stödet och det är en mycket uppskattad insats.

Kontaktfamilj varannan vecka Vad krävs för att vara kontaktfamilj? För att bli kontaktfamilj utreds man av socialtjänsten genom hembesök och utredande samtal. Det hämtas också ut utdrag från .

Barn som har en kontaktfamilj får vanligtvis komma dit en gång i. Om möjlighet och behov finns kan uppdraget även omfatta att barnet bor hos dig under t. Vill du bli kontaktfamilj?

Kontaktfamilj till små barn

Under uppdragets gång kommer kontaktfamiljen ha regelbunden kontakt med sin socialsekreterare som ger råd och stöd kring uppdraget. Uppdraget omprövas .

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning.

Kontaktfamilj till barn Vad krävs för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson? För att bli kontaktfamilj eller kontaktperson krävs ingen speciell utbildning. Det är inget yrke, utan ett uppdrag. Det .

Svaret på varför ett barn får kontaktfamilj skiljer sig från fall till fall. Men du får tala om för släkt och vänner att du och din familj ställer upp som kontaktfamilj och vad det innebär.Kontaktfamilj till släkting Att vara kontaktfamilj för barn och ungdomar. En kontaktfamilj stöder barn i en familj som av olika anledningar lever i en utsatt situation. För många av dessa barn och ungdomar .

Ansöka om kontaktfamilj Att vara kontaktfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller syskonpar i ert hem en eller ett par helger i månaden. Barnet får ta del av er familjegemenskap och era aktiviteter. Det .

Det är inte lika vanligt att uppdrag som kontaktfamilj går genom ett företag som vid familjehems- och jourhemsuppdrag. Kontakt-/stödfamiljen finns där för att ge stöd och hjälp till andra familjer. Som kontaktfamilj är det viktigt att kolla upp om kommunen som uppdraget förmedlas genom har försäkringar som gäller om något inträffar.

Vem kan få stödfamilj
vad får man för att vara kontaktfamilj


Vem kan få stödfamilj

När man bestämt sig för att bli kontaktfamilj åtar man sig ett uppdrag. Man blir inte anställd av socialtjänsten. Till kontaktfamiljen utgår ett skattepliktigt arvode samt en .

Det kan vara så att barnet tar så mycket av förälderns uppmärksamhet att det inte finns mycket tid över för syskon eller att barnet har en bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte hela vägen förmår att ge barnet det stöd som barnet behöver.  • Kontaktfamilj ensamstående

  • Avlastningsfamilj ensamstående Vad är en kontaktfamilj? Drivs du av ett stort engagemang och intresse för barn och ungdomar? Då kan du hjälpa oss. Vi behöver fler kontaktfamiljer som kan ta emot barn .

    Familjehemsbanken är en mötesplats på nätet för personer som vill bli t. Det är viktigt att man som familjehem är positiv till barnets biologiska nätverk, samt medverkar till att kontakten mellan barn och föräldrar och andra närstående blir bra för barnet.