Jak funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Jak funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna?

Z pewnością zadbanie o sieci wodno-kanalizacyjne to istotna czynność. Ta czynność zapewnienia kolejnym pokoleniom dostęp do bieżącej wody. Niestety woda może stać się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo tego, że aż 75 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, to według szacunków SOZ plus minus pięć miliardów, czyli ¾ populacji, funkcjonuje w niedostatku tej cieczy.

Ciężko ukryć, że woda z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło chorób i dolegliwości. WHO informuje, że jeśli dzisiejsze trendy pozostaną takie same, to pod koniec dzisiejszej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko i wyłącznie do 60 procent zapotrzebowania na wodę pitną.

Jak są zasady działania sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym kraju?

Systemy kanalizacyjne, jako system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Kanalizacja można podzielić na kanalizację pełną czy też częściową. W większym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Natomiast w mniejszym stopniu stosowane są układy nadciśnieniowe bądź podciśnieniowe. W dzisiejszych czasach najczęściej spotykanymi systemami kanalizacji w Polsce są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, a w niej pomijano liczbę zanieczyszczeń które są dostarczane do odbiornika wód. W związku z coraz to większą świadomość ochrony środowiska oraz dbanie o jakość wody, podejmuje się decyzję o rezygnacji z z budowania takich instalacji, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych kanalizacji.

Czy to istniejące już sieci kanalizacyjne, jak i te które dopiero powstają najczęściej są zaliczane do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wodociągowe Warszawa

Budownictwo