Jak możemy w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Jak możemy w bezpieczny sposób użytkować agregat prądotwórczy?

Bez wątpienia agregaty prądotwórcze są wykorzystywane non stop przez cały rok jako stałe narzędzie pracy lub rezerwowe źródło zasilania. Co składa się na efektywność i żywotność agregatów prądotwórczych? Jest to między innymi jakości wykonania oraz prawidłowa eksploatacja i konserwacja. Należy pamiętać że od stanu technicznego agregatu prądotwórczego zależy funkcjonowanie zasilanych odbiorników. Z tego własnie powodu serwis agregatów prądotwórczych musi być często odwiedzany.

W jaki sposób bezpiecznie użytkować agregat prądotwórczy?

Podstawowe zasady prawidłowej obsługi agregatów są identyczne dla wszystkich modeli – zarówno stacjonarnych jak i przenośnych. Wskazówki związane ze specyfiką danego agregatu są w instrukcjach obsługi. Wyjątkiem są automatyczne agregaty – tu aby je podłączyć do instalacji budynku musi być zgodne z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej, czy też wykonane przez elektryka z konkretnymi uprawnieniami.

Pamiętaj, że niedokładne podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może skutkować zwrotnymi przepięciami z siecią, którego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Pierwszą zasadą prawidłowego użytkowania agregatu jest zapoznanie się z instrukcją obsługi danego urządzenia. Są w niej zawarte informacje na przykład na temat eksploatacji i konserwacji.

Zanim uruchomisz agregat warto sprawdzić, czy urządzenie stoi na płaskiej, równej powierzchni. Dodatkowo zanim go uruchomisz warto sprawdzić poziom oleju. Jeśli zauważymy, że poziom oleju jest niski, musimy uzupełnić zbiornik aż do górnej krawędzi szyjki wlewu. W każdej instrukcji obsługi znajdziesz informacje o oleju zalecanym do konkretnego typu silnika.

Przemysł