Prawo po stronie zwykłego obywatela

Prawo po stronie zwykłego obywatela

Nie można w żaden sposób zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z filarów społeczeństwa nie tylko naszego państwa, lecz także mnóstwa innych. Zjawisko to zapewnia odpowiednią wygodę życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane w sposób sprawiedliwy, przestępcy skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie wywierał zgubnego nacisku. Rzecz jasna warto zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jedyne cechy praworządności – można wymienić ich o wiele więcej. W obecnych czasach jest to temat, który bez wątpienia trzeba intensywnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym buduje się nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz ogólny komfort codziennego funkcjonowania. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić do zapoznania się z krótkim wywodem na temat poszczególnych cech praworządności.

Wolne media

Dobrze mieć mieć świadomość, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale również należy zwrócić uwagę na wszelkiego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez najmniejszej wątpliwości wolność mediów, które powinny funkcjonować sprawnie, być niezależne i nie mogą być w jakikolwiek sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Jest to gwarancja tego, że obywatele mają dostęp do informacji z różnych źródeł, do opinii oraz reportaży niezależnych dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu wspomnianej praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które znaczącą uderza w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Kolejnym bez wątpienia kluczowym aspektem praworządności jest wolność do organizowania wszelkiego rodzaju protestów, marszów czy też innych form poparcia lub sprzeciwu różnego rodzaju zjawiskom, z reguły związanych z tym, w jaki sposób działa obecna władza. Nad wyraz ważne jest to, aby obywatele mieli prawo nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z czym się zgadzają lub nie – mówimy tutaj o naprawdę solidnym fundamencie zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Aby obywatele mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość wykonywania pewnych urzędowych czynności, niezbędne są sprawnie działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z takimi właśnie instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie może w jakimkolwiek stopniu wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Jeśli chodzi o sprawy karne czy cywilne, nikt nie może być “lepszy”. Każdy z nas powinien opierać swoje działania na tych samych zasadach, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której istnieją równi i równiejsi w kwestii prawa – jest to wtedy znaczna skaza na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, o jaką dokładnie sprawę chodzi. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego specjalisty w tej dziedzinie. Na działania i decyzje prawników również władza nie może w jakikolwiek sposób wpływać, ponieważ znacznie gryzie się to ze zjawiskiem praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji odnośnie skład uobecnego rządu jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o Polsce. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych realiach trudno zwizualizować sobie komfortowe funkcjonowanie w kraju, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy chociażby za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność to jeden z najbardziej kluczowych elementów funkcjonowania każdego państwa. Z tego powodu z tym musimy dbać o swoje prawa i walczyć o praworządność w każdy możliwy sposób.

Źródła:

  1. adwokatadamsawicki.pl
Biznes