Stan dróg w województwie pomorskim – garść faktów i statystyk

Stan dróg w województwie pomorskim – garść faktów i statystyk

Nie da się ukryć, że transport lądowy jest najważniejszą gałęzią gospodarki narodowej. Transport determinuje rozwój gospodarczy w każdym regionie. Z tego właśnie powodu usługi transportowe, czy to pomorskie czy też podlaskie województwo są istotne. Zauważ, że gdy nie ma możliwości dostarczenia surowców czy także wywozu gotowych już produktów, może to uniemożliwić funkcjonowanie każdej fabryki.

Drogi i województwo pomorskie – co warto o tym wiedzieć?

Całkowita długość dróg ekspresowych i autostrad które są w województwie pomorskim wynosi sto sześćdziesiąt dziewięć kilometrów. Warto też dodać, że drogi w województwie pomorskim są naprawdę rozwinięte. Wiesz, że ich długość sięgnęła aż 1,8 tysiąca kilometrów? Przekłada się to na średnią gęstość rzędu dziesięć kilometrów na sto kilometrów kwadratowych to piąte miejsce w Polsce. Ta modernizacja dróg sprawiła, że liczba wypadków drogowych zmniejszyła się. Pamiętaj też, że samorząd województwa wspomaga jeszcze gminny oraz powiaty w inwestycjach na drogach niższego szczebla.

Co warto wiedzieć o drogach w województwie pomorskim

Oprócz powyższego bardzo dobrze rozwinięta jest także kolej na pomorzu, która ma aż 1,2 tys. km. Dzięki licznym inwestycjom prowadzonym przez samorząd infrastruktura kolejowa się modernizuje. Samorząd w pomorskim, pierwszy w Polsce postanowił wybudować zupełnie nową linię kolejową jest to linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Linia ta okazała się punktem zwrotnym zarówno w transporcie, czy też rozwoju gospodarczym obszaru metropolitalnego. Mieszkańcy z województwa pomorskiego najchętniej w Polsce korzystają z pociągów. Warto też wspomnieć, że szybko rozwija się Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy.
Źródło: Firma transportowa z Pomorskiego

Motoryzacja