Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Bardzo ważnym zadaniem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy powinny być nieszkodliwe i higieniczne. Aby pracownicy byli w pełni bezpieczni potrzebne jest organizowanie kursów BHP, co również jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak muszą odbywać się takie szkolenia bhp zależne jest od stanowiska pracy. Oczywiste jest, że poziom niebezpieczeństwa inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo przystąpić do obowiązków. Kto jeszcze podlega obowiązkowi odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach również powinni w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie szkolenia i ile one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Zgodnie z polskim prawem, każdy niedawno przyjęty pracownik podlega obowiązkowi odbycia szkolenia BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik był zatrudniony wcześniej na tym samym stanowisku u danego pracodawcy. Z wymogu tego nie są zwolnieni również studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Poza szkoleniami wstępnymi są także szkolenia okresowe. Ich systematyczność oraz długość takich kursów zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku taki kurs powinni zaliczyć pracownicy, którzy wykonują prace wyjątkowo niebezpieczne. Minimalny czas trwania kursu wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy szkolenie BHP obowiązuje również pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie?

Według przepisów pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Nie mniej jednak ma on obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednich warunków pracy. Można powiedzieć, że pracodawca musi taki kurs zorganizować, ale nie ma obowiązku jego sfinansowania. W tym przypadku może porozumieć się z pracownikiem, aby to on pokrył koszty.

Szkolenie BHP – kto powinien je przeprowadzić?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP ma prawo przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na tym samym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest aby to była osoba kompetentna z odpowiednim poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno szkolenie wstępne, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem którego celem jest sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, oraz w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy pracownika obowiązują badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie posiada wstępnych badań lekarskich. Dlatego osoba zatrudniona przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Istotne jest, aby takie badania zrobić ponownie przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Stopień ryzyka zawodowego – kto ocenia? 

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może zrobić również lekarz, zajmujący się profilaktyką w danym miejscu pracy.

Co robić kiedy już wystąpi wypadek? 

Oczywiście w takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy pomóc osobie poszkodowanej, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadków ciężkich, śmiertelnych bądź zbiorowych. Wtedy dodatkowo należy wezwać Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeśli na miejscu pracy doszło do niebezpiecznego zatrucia trzeba bezwzględnie zawiadomić również Państwową Inspekcję Sanitarną.

Biznes