Zatrudnienie obywateli ukrainy – o czym należy pamiętać

Zatrudnienie obywateli ukrainy – o czym należy pamiętać

Nie da się ukryć, że do Polski przybyło wiele osób z Ukrainy. Jeżeli prowadzisz swój biznes i zamierzasz zatrudnić tych ludzi {to zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem|przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się {kilku istotnych rzeczy|ważnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Co należy wiedzieć o zatrudnianiu osoby pochodzącej z Ukrainy?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest trudne. Osoby pochodzenia ukraińskiego przyjeżdżają do naszego kraju na podstawie ruchu bezwizowego na okres dziewięćdziesięciu dni bądź na podstawie ważnej wizy. Osoby pochodzenia ukraińskiego, które mają w planie zatrudnić się w Polsce wydaje się wizę typu D, czyli pracownicza, która uprawnia do zaczęcia pracy oraz pobytu w Polsce przez 180 dni w ciągu roku.

Co powinno się zrobić żeby ukraiński pracownik dostał wizę|Co musi zrobić pracodawca aby ukraiński pracownik dostał wizę

Począwszy od tego, że wymagana jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, złożenie oświadczenia o zatrudnieniu obcokrajowca i uiszczenie 30 zł opłaty za dokument. Po wpisaniu przez PUP oświadczenia do ewidencji przekazuje się je pracodawcy, który z kolei wysyła je do kandydata w oryginale. Na podstawie wydanego oświadczenia pracownik pochodzenia ukraińskiego składa wniosek o wizę typu D.

{Jak wygląda następny etap Podpisanie umowy jest to kolejny etap legalizacji pracy

Jeśli ukrainiec dostał wizę i przybył do naszego kraju przedsiębiorca jest już o krok od sukcesu! Teraz czas na podpisanie umowy. Należy pamiętać, że dobrze by było, gdyby była stworzona w języku zrozumiałym dla pracownika ponieważ zwykle pracownicy pochodzenia ukrińskiego proposzą o sporządzenie umowy dwujęzycznej. Taki stan rzeczy sprawi, że przedsiębiorca będzie zabezpieczony  zarówno jeśli Państwowy Inspektor Pracy podejmie się kontroli, ale również przedsiębiorca zwiększa zaufanie do siebie. Z pewnością należy mięć w pamięci, żeby punkty zawarte w umowie nie różniły się od tych w zarejestrowanym przez PUP oświadczeniu.

Nie możesz zapomnieć, że w chwili podpisania umowy przedsiębiorca, który chce zalegalizować pracę pracowników pochodzących z Ukrainy w naszym kraju, ma nakaz poinformować właściwy urząd pracy o zaczęciu przez obcjokrajowce pracy – ma obowiązek to zgłosić najpóźniej w dniu gdy ukrainiec rozpocznie pracę. Kolejna wizyta w urzędzie odbędzie się w przypadku zmiany stawki, stanowiska pracy albo miejsca jej wykonywania.

Biznes